Ostuinfo

Rademar OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat arvates toodete üleandmise hetkest. Kauba puuduse ilmnemisel kohustub tarbija koheselt teavitama Rademari probleemist. Pretensioonile peab lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ning pooled.

Kaebuse esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud müüja.