Reeglid

Paranda ilma õige jopega on ajavahemikul 02.11.–30.11.2015 toimuv kampaania, mida korraldab Rademar OÜ, registrikoodiga 10235879, asukohaga Mõisa 4, 13522 Tallinn.

Kampaania lõpus loositakse kõikide kampaanias osalenute vahel välja 5 reisitšekki väärtuses 1000 eurot.

Osalemiseks loosimisel tuleb osta kampaaniaperioodil Rademari mistahes kauplusest vähemalt 70 euro eest Five Seasons, Columbia, Icepeak või Didriksonsi jope ja registreerida ostutšekk kampaania perioodil 2.11-30.11.2015 Rademari kampaanialehel www.rademar.ee/kampaania. Mitme ostu registreerimisel osaleb loosis sama arv hääli. Üks inimene saab võita kampaanias ühe kinkekaardi.

 Ostutšekk tuleb hoida alles hilisemaks võidu tõendamiseks!

Osalemisõigus
Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud, välja arvatud Rademar OÜ ning teiste kampaania läbiviimisega seotud firmade (MRM Baltic OÜ, Mediabrands Digital OÜ)) töötajad ning nende pereliikmed.

 Loosimine
Auhindade loosimised toimuvad kampaania lõpus – Hiljemalt 04.12.2015

 Võitjad
Võitjatega võetakse isiklikult ühendust ning võitjad kohustuvad oma võidule järele tulema Rademari kauplusesse hiljemalt 18.12.2015

 Lisainformatsioon

  1. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  2. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimise kohta on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  3. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest oma kodulehel.
  4. OÜ Rademaril on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 10 päeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks Rademari poodi hiljemalt 18.12.2015.
  5. Kampaania korraldajal on õigus kontrollida kõikide registreeritud ostutšekkide ehtsust. Auhind ei kuulu väljastamisele, kui nende kättesaamiseks esitatud ostutšekk on võltsitud, lubamatult moonutatud või omandatud ebaausaid vahendeid kasutades. Kampaania korraldajatel on õigus nõuda ostutšeki esitamist.
  6. Kampaanias osalemisega kinnitab tarbija, et tal on selleks õigus ning et ta on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega. Alaealise või teovõimetu isiku puhul loetakse kinnitatuks, et tarbijal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning et vastav isik on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega.
  7. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele.

Lisainformatsiooni kampaaniaküsimustes saab e-postiaadressil info@rademar.ee